chastest اتصال ایران پروژه فناوری

chastest: اتصال ایران پروژه فناوری اطلاعات مخابرات رییس جمهور وزیر ارتباطات

گت بلاگز اجتماعی در حوزه بحران از لحاظ تجهیزات با مسئله مواجه هستیم ، شهرداری پایتخت کشور

نایب مدیر کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: بر اساس اطلاعات به دست آمده در حوزه بحران از لحاظ تجهیزات با مسئله مواجه

در حوزه بحران از لحاظ تجهیزات با مسئله مواجه هستیم ، شهرداری پایتخت کشور

محمد مهدی تندگویان نایب مدیر کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی گروه تحریریه سایت جوان؛ با اشاره به آمادگی مدیریت بحران شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت مقابله با بلایای طبیعی، اظهار داشت: شهر تهران، مدیریت بحران عملیاتی و علمی ندارد و هیچ نوع مانور بحرانی نیز در این شهر برگزار نشده هست.
وی با بیان اینکه هیچ کدام از نهادها آمادگی مورد نیاز را جهت همکاری با شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ندارند، افزود: بر اساس اطلاعات به دست آمده در حوزه بحران از لحاظ تجهیزات به شدت دچار مسئله هستیم.
نایب مدیر کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه اتفاق پلاسکو آزمایش خوبی بود تا کاستی های مدیریت بحران در شهر آشکار شود اظهار کرد:بدون شک اگر در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اتفاقی رخ دهد با پرسشها فراوانی رو به رو خواهیم شد .
تندگویان تاکید کرد: مدیریت بحران باید قبل از وقوع اتفاق مانورهای خود را به طور کامل انجام دهد تا میزان آمادگی و کاستی های خود را در شرایط بحرانی بشناسد.
وی با بیان اینکه شرکت هایی که با شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت تقویت مدیریت بحران همکاری نمی کنند باید معرفی شوند، تصریح کرد: بدون تردید باید نقاط ضعف در مدیریت بحران شهر را کشف کنیم چراکه هیچ نوع گزارش عملیاتی از ضعف هایی که ممکن است در خصوص مدیریت بحران وجود داشته باشد، نداریم.
نایب مدیر کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه تنها ادعای مدیران نداشتن امکانات و هماهنگ نبودن شرکت ها جهت تقویت مدیریت بحران هست، تاکید کرد: بر اساس اطلاعات به دست آمده حتی یک بار هم این عنوان آزمون نشده به همین علت اعتقاد دارم ما تخصص های مورد نیاز را در این زمینه نداریم.
تندگویان تاکید کرد: باید لیست افراد متخصصی که با مدیریت بحران همکاری می کنند در اختیار شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار گیرد تا در این صورت بتوانیم بخشی از پرسشها موجود در مدیریت بحران را حل کنیم.
انتهای خبر/

واژه های کلیدی: ایران | مدیریت | معماری | شورای اسلامی | اخبار شورای شهر | تندگویان | مدیریت بحران | مانور

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog